Meestgestelde vragen

Technische vragen over zonnepanelen

Hoeveel elektriciteit produceert één zonnepaneel?

Zonnepanelen zijn de afgelopen tien jaar steeds meer gaan opwekken, de laatste jaren is dit vrij stabiel gebleven. Eén zonnepaneel produceert tegenwoordig jaarlijks 215 tot 250 kWh (kilowattuur) elektriciteit. Dit levert een particuliere huiseigenaar een besparing op van ongeveer €50 per jaar. Zonnepanelen worden echter altijd in een systeem geplaatst, vaak vanaf 6 stuks. Een gemiddeld systeem in Nederland bestaat uit 10 zonnepanelen. De besparing is daarmee zo’n €500 per jaar!

Wat is een omvormer?

Dit is een zeer belangrijk onderdeel van uw zonnepanelen systeem. Een omvormer is een kastje die de gelijkstroom afkomstig van de zonnepanelen, omzet in wisselstroom. Hierdoor kunt u de opgewekte energie gebruiken. Er zijn verschillende types op de markt, afhankelijk van het soort systeem en uw daksituatie wordt de beste optie geadviseerd.

Kan ik zonnepanelen plaatsen als er obstakels op het dak zitten?

Ja dit kan, zolang er voldoende vrije dakruimte over is naast de obstakels. U moet wel altijd rekening houden met eventuele schaduwval van de obstakels, hierdoor wordt het bruikbare dakoppervlak een stuk kleiner.

Wat betekent salderen?

Energiemaatschappijen komen einde van het jaar met een zogenoemde eindafrekening. Hierbij wordt u verbruik van de afgelopen periode weggestreept tegen de energie die u zelf met de zonnepanelen opgewekt heeft. Dit noemt u salderen. Wij raden het aan om nooit meer zonnepanelen te nemen dan dat nodig is om u eigen verbruik weg te strepen. Zolang u de opgewekte energie weg laten strepen tegen uw eigen verbruik levert iedere kWh (kilowattuur) zo’n €0,22 op. Wekt u op jaarbasis toch meer op dan dan u zelf verbruikt, dan levert iedere extra kWh nog maar €0,06 tot €0,08 op. U draait dus verlies op uw eigen opgewekte kilowattuurtjes. Houdt er rekening mee dat deze regeling niet geldt voor grootverbruikers die meer verbruiken dan 25,000 kWh. Twijfelt u hierover? Vraag ons dan om advies, dan kijken wij wat voor u de mogelijkheden zijn.

De salderingsregeling bestaat al jaren. In 2017 heeft de overheid de regeling geavaleerd en de verwachting is dat zij dit jaar met een nieuw plan komen.  De salderingregeling zelf loopt nog sowieso tot 2020, wat hierna gebeurd is nog niet vastgesteld door de overheid. Stel de regeling wordt volledig afgeschaft, dan is het nog steeds interessant om zonnepanelen aan te schaffen doordat de prijzen in de afgelopen jaren extreem gedaald zijn. Daarnaast raden wij aan om als je nog een analoge (ferraris) terugdraai meter heeft, deze ook te behouden. Hiermee maak je automatisch gebruik van de salderingsregeling.

Kan ik met stadsverwarming ook zonnepanelen aanschaffen?

Ja, dit staat volledig los van zonnepanelen. Stadsverwarming is een schonere vorm van verwarming en is de restwarmte van “normale” energie. Stadsverwarming is de vervanger van gas in huis, terwijl zonnepanelen er zijn voor de elektriciteit.

Zijn er subsidies of leningen beschikbaar voor de aanschaf van zonnepanelen?

Dit is afhankelijk van uw situatie. Aankoopsubsidies op zonnepanelen zijn er sinds 2014 niet meer gekomen. Voor grootverbruikers is het mogelijk om het e.e.a. via een Zon SDE+ regeling te financieren. Wij informeren u hier graag over, laat uw contactgegevens achter en wij nemen telefonisch contact met u op.

Wat is het verschil tussen kilowattuur (kWh) en Wattpiek (Wp)?

Wattpiek, afgekort Wp, is een eenheid die aangeeft hoeveel vermogen een zonnepaneel onder laboratorium omstandigheden maximaal oplevert. De fabrikant geeft dus een (maximaal) Wattpiek af, meer kan het paneel niet opleveren. Een kWh staat voor Kilo Watt Hour, ook wel kilowattuur genoemd. Dit is de eenheid energie die u daadwerkelijk zelf verbruikt of opwekt in een uur. Dit is afhankelijk van uw eigen situatie.

Welke energiemeter heb ik voor zonnepanelen nodig?

Of u een nieuwe meter nodig heeft, is afhankelijk van de huidige meter.

 1. De ‘oude’ analoge energiemeter, ook wel de ferrarismeter genoemd. Deze is geschikt voor zonnepanelen. Sterker nog wij adviseren deze zo lang mogelijk te houden, hierbij kan de energiemaatschappij niet uitlezen wat u zelf verbruikt en wat u teruglevert. Deze meter draait namelijk automatisch terug op het moment dat u energie teruglevert aan het net.  Mochten de saldeer mogelijkheden in de toekomst afgeschaft worden, dan heeft u hier verder geen last van.
 2. De ‘slimme’ energiemeter. Deze meters registreren de energie die u afneemt van het net en teruglevert aan het net. Dit is op afstand uitleesbaar en het meest voorkomend tegenwoordig.
 3. Tot slot is er ook nog de ferrarismeter die niet terugloopt, deze moet helaas altijd vervangen worden anders kunt u niet terugleveren aan het net.

Heeft u ervoor gekozen om zonnepanelen aan te schaffen,  maar blijkt de meter niet geschikt voor teruglevering? Wees gerust want de slimme meter krijgt u van de netbeheerder. Heeft u een meter die wel geschikt is voor teruglevering, maar zegt de netbeheerder dat u een nieuwe meter moet, deze mag u weigeren.

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?

In de meeste gevallen heeft u geen vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen, het plaatsen van zonnepanelen is in principe vergunningsvrij. Er zijn wat uitzonderingen. Is uw bedrijf een monumentaal pand of een beschermd stads-of dorpsgezicht? In de meeste gevallen moet u dan een vergunning aanvragen bij de gemeente. Deze aanvraag wordt vervolgens getoetst aan  het gemeentelijk welstandsbesluit.  Vervolgens besluiten ze of u een vergunning hiervoor krijgt. Wij adviseren mensen die woonachtig zijn in een dergelijk pand, altijd van te voren contact op te nemen met de gemeente. Heeft u interesse in een open-veld opstelling? Dan zal er altijd een vergunning nodig zijn.

Vragen over de zonnepanelen leverancier

Hoe werkt de selectieprocedure?

Meer winst uit je bedrijf doet een marktuitvraag naar diverse lokale en landelijke partijen die zonnepanelen installeren. Er wordt telefonisch en per mail gepeild welke partijen interesse hebben om een bieding te doen. Vervolgens krijgen deze partijen de documentatie toegestuurd. Na ongeveer 2 weken dienen zij deze weer terug te sturen en op basis van diverse criteria wordt een top 3 bepaald. Deze top 3 wordt uitgenodigd voor een 1 op 1 gesprek. Hieruit wordt bepaald welke leverancier verantwoordelijk voor het project.

Hoe kunnen zonnepanelen leveranciers zich aanmelden?

Zodra de campagne van start gaat beginnen wij met het zoeken naar een geschikte leverancier. Dit gebeurt middels een selectieprocedure. Diverse lokale installateurs en landelijke leveranciers worden benaderd om een bieding te doen. Hieruit wordt op basis van strenge selectiecriteria de beste gekozen. Dit gebeurt o.a. op basis van prijs, kwaliteit en service. Bent u een zonnepanelen bedrijf en heeft u interesse in een dergelijk collectief maar geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Vragen over het aanbod en de aanbetaling

Is de zonnepanelen offerte inclusief alle kosten?

In beginsel is het aanbod van de leverancier altijd inclusief alle kosten. Zodra de leverancier bekend is zullen wij dit definitief communiceren.

Wie monteert de zonnepanelen?

De leverancier die de selectie gewonnen heeft.

Vragen over het uitvoeren van werkzaamheden

Wanneer worden de zonnepanelen gemonteerd?

Als de leverancier uw ondertekende offerte ontvangen heeft wordt er een afspraak ingepland voor het monteren van de zonnepanelen.

Hoelang duurt het monteren van zonnepanelen?

Dit is helemaal afhankelijk van uw specifieke situatie. Bij veel bedrijfsdaken gaat het om tientallen zonnepanelen die gemonteerd moeten worden. Dit kan enkele dagen in beslag nemen. Dit wordt uiteraard in uw samenspraak met u ingepland.

Wie monteert de zonnepanelen?

De leverancier die de selectie gewonnen heeft.

Vragen over inschrijven en meedoen

Hoe wordt Meer winst uit je bedrijf gefinancierd?

Meer winst uit je bedrijf ontvangt een commissie bedrag over ieder verkochte maatregel, led en/of zonnepanelen. Wordt uw maatregel hierdoor duurder? Nee, juist doordat wij veel bedrijven in een keer stimuleren tot aanschaf over te gaan, zijn er flinke collectieven voordelen.

Wij verdienen deze commissie natuurlijk niet door alleen toe te kijken. Wat doen wij precies voor u?

 1. Wij houden een leveranciersselectie onder aanbieders van zonnepanelen en led
 2. Wij organiseren meerdere informatieavonden, bij voorkeur in uw eigen gemeentehuis
 3. U kunt onze helpdesk 5 dagen per week telefonisch en per mail bereiken van 09.00 tot 17.00 uur
 4. Uw situatie wordt individueel behandeld, u krijgt een advies op maat
 5. Wij leveren een complete opname aan bij de geselecteerde uitvoerders voor een veilige uitvoer
 6. Heeft u problemen met een partij? Wij bemiddelen tussen u en de uitvoerende partij
 7. Op basis van steekproeven vinden er na-controles plaats op de uitgevoerde werkzaamheden
 8. Wij ondersteunen de gemeente op het gebied van communicatie

Wat moet ik zelf allemaal doen?

U hoeft zich alleen in te schrijven en de aangeboden offerte te ondertekenen.

Ik heb een dag na mijn inschrijving nog geen e-mail gekregen. Is dat normaal?

Nee, u krijgt altijd een bevestiging. Heeft u al in de map ongewenste berichten/spam gekeken? Als daar ook geen e-mail staat, bel dan even met 023 – 583 6936.

Kan ik mijn gegevens na inschrijving nog aanpassen?

Ja. U kunt ons de aanpassing sturen op info@meerwinstuitjebedrijf.nl of even bellen met 023-737 0629.

Is mijn inschrijving gratis en vrijblijvend?

Ja! U gaat pas een verbinding aan als u uw handtekening plaatst onder de offerte.

Hoe schrijf ik me in voor Meer winst uit je bedrijf

Dat kan hier. Daarna houden we u op de hoogte via e-mail.