Stimulering Duurzame Energieproductie

Heeft u interesse in het produceren van het hernieuwbare energie? Dan kunt u gebruik maken van de subsidie SDE+. Deze regeling richt zich specifiek op bedrijf en instellingen. Er zijn 6 categorieën: BioMassa, Geothermie, Water, Wind en Zon. Via Meer winst uit je bedrijf kunnen wij u assisteren en adviseren bij het aanvragen van de SDE+ regeling voor zonnepanelen.  Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.

De SDE+ 2018 heeft twee openstellingsrondes waarop u zich als bedrijf in kunt schrijven: voorjaar en najaar.  De SDE+ voorjaarsronde 2018 is geopend van 13 maart tot en met 5 april 2018. In juni 2018 zal de minister het budget en de voorwaarden voor de openstelling van de najaarsronde bekend maken. Het beschikbare budget voor het voorjaar is 6 miljard euro.

Zon-PV

De categorie zon-PV ≥ 15 kWp is de categorie waarbij wij u kunnen assisteren, dit omvat een installatie van minimaal 57 zonnepanelen. De categorie wordt alleen opengesteld voor installaties die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 x 80A). Houdt er rekening mee dat installaties met een grootverbruikersaansluiting geen gebruik kunnen maken van de salderingsregeling. In de SDE+ 2018 regeling zijn twee vermogensklassen voor zon-PV. Omdat grotere systemen kosten effectiever zijn, is voor deze categorie een lager basisbedrag berekend. Ook de basis energieprijs en het correctiebedrag zijn verschillend voor de kleine en de grote installaties.

Verklaring eigenaar

Heeft u interesse in de SDE+ regeling, wilt u een aanvraag doen maar bent u niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie, dan bent u verplicht om een verklaring van de eigenaar met uw aanvraag mee te sturen. In deze verklaring geeft de eigenaar toestemming dat u de productie-installatie op de beoogde locatie installeert en exploiteert.Zijn er meerdere eigenaren dan moeten zij allen deze toestemming in een verklaring geven. Al deze verklaringen voegt u bij de subsidieaanvraag. Dit geldt voor alle categorieën productie-installaties.

Omgevingsvergunning

Als de zonnepanelen niet op een dak geplaatst worden maar in een veldopstelling of aan een gevel (in het zicht), dan zal een omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist zijn. De vergunning moet zijn afgegeven voordat de SDE+ subsidie kan worden aangevraagd. Plaatst u uw Zon-installatie op een nieuw te bouwen gebouw? Dan bent u verplicht de verleende omgevingsvergunning van het bouwwerk bij uw subsidieaanvraag toe te voegen.